ورود به صفحه اصلی دانشگاه پنج شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵  
   
  مراكز تابعه
 

معرفي مراکز سلامت جامعه تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان  اسلامشهر و شرح خدمات اين واحدها

مرکز احمد آباد مستوفي

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، دهان ودندان، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دارويي  وآزمايشگاه

 

آدرس: خيابان شهيد مطهري ميدان مشعل پ 298                    

شماره تماس : 56713748  

 

مرکز بهرام آباد

 

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، دهان ودندان، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دارويي 

 

آدرس: جاده ساوه قبل از ميدان نماز- ابتداي بهرام آباد-مرکز بهداشتي درماني بهرام آباد         

شماره تماس : 56346361

 

 

مرکز باغ فيض

 

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، دهان ودندان، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دارويي،آزمايشگاه 

 

آدرس: باغ فيض بلوار امام حسين (ع) کوچه28 ( رجبي)                                                        

شماره تماس : 56345758

 

مرکزچهاردانگه

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، دهان ودندان، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دارويي،آزمايشگاه 

 

آدرس: جاده ساوه چهاردانگه جاده حسين آباد مفرح بلوار جانبازان            

شماره تماس : 60الي55268556

 

 

مرکزحسن آباد خالصه

 

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت  خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دارويي

آدرس: روستاي حسن آباد- جنب مخابرات                                                                

شماره تماس : 56275515

 

                                                         مرکزسعيديه

 

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس

  آدرس: شهرک سعيديه خيابان شهيد حجازي کوچه 12                                             

شماره تماس : 56460908

 

 

مرکز شاتره

 

 

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دارويي،آزمايشگاه ، دهان ودندان

آدرس: جاده ساوه روستاي شاتره مهران آباد روبروي سالن ورزشي تختي                     

شماره تماس: 55245959

 

مرکزفيروزبهرام

 

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دارويي

آدرس: روستاي فيروزبهرام جنب مخابرات                                            

شماره تماس: 56822279

 

 

 

 

مرکزقائميه

 

 

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دارويي،آزمايشگاه ودهان ودندان

آدرس: شهرک قائميه جنب فلکه دوم                                                          

شماره تماس : 56463541

 

 

مرکزالغدير

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دارويي و دهان ودندان

آدرس: خيابان امام محمد باقر (ع)-بعد از خط راه آهن ابتداي شهرک انبياء                 

شماره تماس : 56836998

 

مرکز واوان1

 

 

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دارويي،آزمايشگاه

 

  آدرس: شهرک واوان بلوار امام (ره) خ شهيد بهشتي- نبش خ چمران پلاک 7               

شماره تماس : 56173748

 

 

مرکزميان آباد

 

 

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دارويي،آزمايشگاه ودهان ودندان

آدرس: شهرک امام حسين (ع) ضلع غربي ورودي ميدان                                        

شماره تماس 56550099

 

 

مرکز موسي آباد

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دارويي،دهان ودندان

 

آدرس: موسي آباد خيابان امام حسن مجتبي (ع) ميلان 4 (رشادت4)                          

شماره تماس : 56346261

 

مرکز گلشهر

 

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دارويي،دهان ودندان

 

آدرس: شهرک گلشهر انتهاي خ شهيد لطفي پلاک 2                                           

شماره تماس : 55243268

 

مرکز گلدسته

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دارويي،دهان ودندان

 

آدرس: شهرک گلدسته خ شهيد دستغيب خ شفق پشت دبيرستان                             

شماره تماس : 55290443

 

مرکز قاسم آباد

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دهان ودندان

 

آدرس: خ آيت اله کاشاني   انتهاي کوچه 2                                                          

شماره تماس :  56115312

 

 

 

مرکز حسين آباد طپانچه 

شامل واحدهاي : مبارزه با بيماريها ، آموزش بهداشت، رابطين ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ،سلامت نوجوانان،جوانان و بهداشت مدارس، دارويي

آدرس:  روستاي حسين آباد-خ آبشار-روبروي گل گندم6                                     

شماره تماس :  56634440

 

 

 

 

 

 

واحد دهان و دندان

 

 

واحد دارويي

 

واحد سلامت نوجوانان،جوانان وبهداشت مدارس

 

واحد بهداشت محيط

 

واحد آموزش بهداشت

 

رابطين بهداشت

 

واحد بهداشت خانواده

 

واحد مبارزه با بيماري ها