مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت

 

آدرس مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر

ساعت فعالیت :

شنبه تا چهارشنبه : ۱۴-۸ و پنجشنبه ها : ۱۲-۸

ردیف نام مرکز آدرس            شماره تلفن
َ۱ احمد آباد مستوفی خیابان شهید مطهری میدان مشعل پ ۲۹۸ ۵۶۷۱۳۷۴۸

۵۶۷۱۸۳۸۰

۲ بهرام آباد

 

جاده ساوه قبل از میدان نماز- ابتدای بهرام اباد- مرکز بهداشتی درمانی بهرام آباد ۵۶۳۴۶۳۶۱
۳ باغ فیض باغ فیض   بلوار امام حسین (ع) کوچه۲۸ ( رجبی) ۵۶۳۴۵۷۵۸
۴ چهاردانگه

 

جاده ساوه    چهاردانگه    جاده حسین آباد مفرح  بلوار جانبازان ۵۶۰الی۵۵۲۶۸۵۵۶
۵ حسن آباد خالصه روستای حسن آباد- خ شهدا-جنب مخابرات ۵۶۲۷۵۵۱۵
۶ سعیدیه شهرک سعیدیه خیابان شهید مجازی کوچه ۱۲- پ ۷۳۲ ۵۶۴۶۰۹۰۸

۵۶۴۹۴۷۶۶

۷ شاطره

 

جاده ساوه روستای شاتره مهران آباد روبروی سالن ورزشی تختی ۵۵۲۴۵۹۵۹
۸  

قائمیه

 

شهرک قائمیه جنب فلکه دوم

۵۶۴۶۳۵۴۱ریاست

۵۶۴۶۳۴۴۹ پذیرش

۵۶۴۶۶۲۴۴خانواده

۵۶۴۶۵۶۲۳آزمایشگاه

۵۶۴۶۱۴۵۵ ب محیط

۹ شهرک انبیاء

 

خیابان امام محمد باقر (ع)-بعد از خط راه آهن ابتدای شهرک انبیاء ۵۶۸۳۶۹۹۸
۱۰ واوان۱ شهرک واوان بلوار امام (ره) خ شهید بهشتی- نبش خ چمران پلاک ۷ ۵۶۱۷۳۷۴۸
۱۱ شهرک امام حسین(ع) شهرک امام حسین (ع) ضلع غربی ورودی میدان ۵۶۵۵۰۰۹۹

۵۶۵۵۰۰۹۶

۱۲ موسی آباد موسی آباد خیابان امام حسن مجتبی (ع) رشادت۴-جنب مدرسه مکتب الاحرار ۵۶۳۴۶۲۶۱

۵۶۳۶۹۸۷۱

۱۳ گلشهر شهرک گلشهر انتهای خ شهید لطفی پلاک ۲ ۵۵۲۴۳۲۶۸
۱۴ گلدسته شهرک گلدسته   خیابان  شهید دستغیب   خیابان شفق

خ سلامت

۵۵۲۹۰۴۴۳
۱۵ قاسم آباد خ آیت اله کاشانی انتهای کوچه ۲ ۵۶۱۱۵۳۱۲
۱۶ واوان ۲ شهرک واوان –خ مطهری – ک ۸ غربی –پلاک ۷۳ ۵۶۱۶۹۷۷۹

۵۶۱۶۹۷۷۸

۱۷ حسین آباد روستای حسین آباد خ آبشار-روبروی گل گندم۶ ۵۶۴۳۴۴۴۰
۱۸ شهرک گلها شهرک گلها خ میر عبداللهی ک بهار اولین درب جنوبی ۵۶۱۳۱۲۷۶
۱۹ مهر ضیاآباد شهرک مهر ضیاآباد(امام خمینی) بلوار فرهنگ خیابان فرهنگ دو زیر زمین مجتمع تجاری قائم ۵۶۲۸۶۰۶۷

 

آدرس پایگاههای سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر

ساعت فعالیت :

شنبه تا چهارشنبه : ۱۵-۸ و پنجشنبه ها : ۱۳-۸

 

ردیف نام پایگاه سلامت مرکز پشتیبان آدرس شماره تلفن
۱ شماره ۱ قاسم آباد مرکزقاسم آباد ۲۰متری امام خمینی ، انتهای کوچه پنجم،درب آخر جنوبی ۵۶۳۶۴۷۸۸
۲ شماره  ۲ قاسم آباد مرکزقاسم آباد خ مطهری-ک۱۵-پ۸ ۵۶۱۱۵۸۱۱
۳ ش۳قاسم آباد مرکزقاسم آباد خ باغ نرده ،ک ۱۱،  پ ۵۵ ۵۶۱۱۷۴۲۷
۴ ش۴قاسم آباد مرکزقاسم آباد شهرک لاله-شقایق۸-پ۳۶ ۵۶۱۲۳۶۷۵
۵ ش۱موسی آباد مرکزموسی آباد موسی آباد، خ المهدی، انتهای کوچه ۲۵ ، پ ۴۸ ۵۶۶۹۴۹۰۰

۵۶۶۹۴۹۰۱

۶ ش۲موسی آباد مرکز موسی آباد خ امام محمدباقر (ع) ک۲۱شهیدتقی زاده پ۵۱ ۵۶۳۵۹۵۲۹
۷ ش۱ شهرک انبیاء مرکزشهرک انبیاء شهرک توحید،خ سعادتی، الوند پنجم، پ ۷۳ ۵۶۸۳۳۹۹۱
۸ ضمیمه شهرک انبیاء مرکزشهرک انبیاء خیابان امام محمد باقر (ع)-بعد از خط راه آهن ابتدای شهرک انبیاء ۵۶۸۳۱۲۱۹
۹ ش۱قائمیه مرکزقائمیه قائمیه ، ک ۴۱ ، پ ۵۹ ۵۶۴۷۲۴۷۳
۱۰ ش۲قائمیه مرکزقائمیه فلکه دوم قائمیه خ شهید باهنر ک ۲/۲۴ پ ۶۹ ۵۶۴۹۴۹۵۱
۱۱ ش۳قائمیه مرکزقائمیه شهرک سالور ، خ شهید اسدی ، پ ۱۳۰ ۵۶۴۶۴۶۱۶
۱۲ ش۱باغ فیض مرکز باغ فیض خ زرافشان، کوچه ۲۰ ،پ ۳۰ ۵۶۳۴۸۶۱۹
۱۳ ش۲باغ فیض مرکز باغ فیض باغ فیض ، انتهای زرافشان ، ک ۵۱ ، پ ۳۵ ۵۶۳۵۱۷۹۳
۱۴ پ ضمیمه گلها مرکز سعیدیه شهرک گلها ، خ میر عبداللهی ابتدای کوچه بهار ۵۶۱۳۱۲۷۶
۱۵ ش۱گلها مرکز باغ فیض خ مصلا (تختی) ، ابتدای خ شهید باکری ، پ ۲۰۶، درمانگاه احیا ۵۶۱۳۲۰۹۲

داخلی ۳

۱۶ ش۲گلها مرکز باغ فیض خ امام زاده عقیل، پشت شهرک فرهنگیان، البرز ۸ پ ۵ ۵۶۱۱۷۴۰۵
۱۷ ش۱سعیدیه مرکزسعیدیه خیابان محمدیه انتهای کوچه ۱۳ ۵۶۱۳۳۴۵۰
۱۸ ش۲سعیدیه مرکزسعیدیه خ مهدیه ، ک ۲۴ ، طبقه همکف ۵۶۱۳۷۴۴۳
۱۹ ش۳سعیدیه مرکزسعیدیه انتهای مهدیه ، شهرک احمدیه ، انتهای خ بستان ، پ ۱۴ ۵۶۱۱۷۳۱۵
۲۰ ش۲چهاردانگه مرکزچهاردانگه چهاردانگه ، خ فارسیان ، گلستان ۱۵ ۵۵۲۵۹۲۹۴
۲۱ ش۳چهاردانگه مرکزچهاردانگه چهاردانگه ، شهرک مطهری ، ک مکتب الزهرا ، پ ۱۳ ۵۵۲۶۰۱۰۶
۲۲ ضمیمه چهاردانگه مرکزچهاردانگه جاده ساوه چهاردانگه جاده حسین آباد مفرح بلوار جانبازان ۵۵۲۶۸۵۵۶

داخلی ۱۱۱

۲۳ ش۱واوان۱ مرکز واوان ۱ واوان ، خ منتظری ، خ نرگس ، مرکز درمانی سوده ۵۶۱۷۳۳۲۳

۵۶۱۷۳۳۳۷

داخلی ۳

۲۴ ش۲واوان۱ مرکز واوان ۱ واوان ، خ مطهری ، ک ۸ غربی ، پ ۷۳ ۵۶۱۶۲۴۲۶
۲۵ ضمیمه مهرواوان مرکز مهر واوان واوان بلوار ولیعصر خ علامه جعفری خ دکتر حسابی ک شبنم ۸ پ۳۵ ۵۶۲۸۱۱۰۲
۲۶ ش۱مهرواوان مرکز مهر واوان واوان ، انتهای بلوار امام خمینی ، فاز یک ، خ آتش نشانی ، خ شبنم ، مجتمع مسکونی سوده ، کوچه یک ، پ ۱ ۵۶۱۶۳۸۴۵

۵۶۱۶۳۸۵۲

۲۷ ضمیمه شهرک امام حسین (ع) مرکز شهرک امام حسین (ع) شهرک امام حسین (ع)-ضلع غربی ورودی میدان ۵۶۵۵۰۰۹۹
۲۸ ش ۱ شهرک امام حسین (ع) مرکز شهرک امام حسین (ع) شهرک امام حسین (ع) خ شهید رجایی خ بهار ک گلبهار یک داخل کوچه درب آخر سمت چپ ۵۶۵۵۱۲۱۴
۲۹ ضمیمه مهر ضیاآباد مرکز ضیاآباد شهرک مهر ضیاآباد(امام خمینی) بلوار فرهنگ خیابان فرهنگ دو زیر زمین مجتمع تجاری قائم ۵۲۲۸۹۴۴۶

 

 

 

 

 

 

گفتگو آنلاین

در حال حاضر امکان گفتگو آنلاین وجود ندارد. سوالات خود را برای ما بفرستید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم.

سوالات خود را برای ما ارسال کنید. ما به شما کمک خواهیم کرد.

برای ارسال دکمه Enter را فشار دهید.