تاریخچه

تاریخچه

شهرستان اسلامشهر در دوازده کیلومتری جنوب غرب شهر تهران واقع شده است . این شهرستان از شمال به تهران، از شرق و جنوب به شهرستان ری ، از غرب به رباط کریم و از شمال غربی به شهرستان شهریار محدود می شود. مساحت شهرستان 208 کیلومتر بود و مطابق آخرین تقسیمات کشوری در سال 1376 از بخش تابع شهرستان ری منفک و به شهرستان مستقلی تبدیل گردید. شهرستان اسلامهشر دارای سه بخش چهاردانگه ، مرکزی و احمدآباد مستوفی می باشد. تاریخچه شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر از نظر بهداشت و درمان تا سال 1366 زیرمجموعه مرکز بهداشت غرب قرار داشت و از دی ماه 1366 این شبکه به طور مستقل تشکیل و زیر نظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان تهران فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1372 پس از ادغام سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استان ها با دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفت. شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر زیر نظر معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات یهداشتی درمانی تهران در قالب نظام شبکه های بهداشتی درمانی فعالیت می کند . ستاد شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر که وظیفه نظارت ، پشتیبانی، هماهنگی ، تامین و آموزش نیروهای شاغل در واحدهای بهداشتی درمانی را دارد متشکل از : 1. مدیریت شبکه 2. حراست شبکه 3. واحدهای فنی : سلامت خانواده، آموزش و ارتقاء سلامت، بهداشت دهان و دندان، سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، گسترش شبکه و اموزش بهورزی ، داروئی و تجهیزات پزشکی ، امور آزمایشگاهها ، نظارت بر درمان، بهداشت محیط و حرفه ای، پیشگیری و مبارزه با بیماریها 4. امور اداری 5. حسایداری و امور مالی 6. روابط عمومی 7. انفورماتیک 8. امور حقوقی در حال حاضر 14 مرکز خدمات جامع شهری سلامت، 5 مرکز خدمات جامع روستایی سلامت، 29 پایگاه سلامت برونسپاری شده، یک پایگاه سلامت دولتی، 14 خانه بهداشت، 2 مرکز متدون تراپی و یک مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری در نقاط مختلف شهر و روستای این شهرستان تحت پوشش ستاد شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر ، خدمات بهداشتی درمانی را به مرم شریف و شهیدپرور شهرستان ارائه می دهند. پیشینه مدیریت شبکه سید کاظم قریشی: از سال 1366 تا تیر ماه 1372 دکتر مهدی ناطق پور: از تیر ماه 1372 تا خرداد ماه 1376 دکتر علیرضا صدرایی: از تیرماه 1372 تا اواخر سال 1383 دکتر سیدرضا حسینی سده : اواخر سال 1383 تا اوایل سال 1385 دکتر جمشید معتمد : سال 1385 تا آذر ماه 1392 دکتر محمدرضا سلمانی ندوشن: هم اکنون در تصدی پست مدیریت شبکه هستند.

تاریخچه

شهرستان اسلامشهر در دوازده کیلومتری جنوب غرب شهر تهران واقع شده است . این شهرستان از شمال به تهران، از شرق و جنوب به شهرستان ری ، از غرب به رباط کریم و از شمال غربی به شهرستان شهریار محدود می شود. مساحت شهرستان ۲۰۸ کیلومتر بود و مطابق آخرین تقسیمات کشوری در سال ۱۳۷۶ از بخش تابع شهرستان ری منفک و به شهرستان مستقلی تبدیل گردید. شهرستان اسلامهشر دارای سه بخش چهاردانگه ، مرکزی و احمدآباد مستوفی می باشد. تاریخچه شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر از نظر بهداشت و درمان تا سال ۱۳۶۶ زیرمجموعه مرکز بهداشت غرب قرار داشت و از دی ماه ۱۳۶۶ این شبکه به طور مستقل تشکیل و زیر نظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان تهران فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۷۲ پس از ادغام سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استان ها با دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفت. شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر زیر نظر معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات یهداشتی درمانی تهران در قالب نظام شبکه های بهداشتی درمانی فعالیت می کند . ستاد شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر که وظیفه نظارت ، پشتیبانی، هماهنگی ، تامین و آموزش نیروهای شاغل در واحدهای بهداشتی درمانی را دارد متشکل از : ۱٫ مدیریت شبکه ۲٫ حراست شبکه ۳٫ واحدهای فنی : سلامت خانواده، آموزش و ارتقاء سلامت، بهداشت دهان و دندان، سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، گسترش شبکه و اموزش بهورزی ، داروئی و تجهیزات پزشکی ، امور آزمایشگاهها ، نظارت بر درمان، بهداشت محیط و حرفه ای، پیشگیری و مبارزه با بیماریها ۴٫ امور اداری ۵٫ حسایداری و امور مالی ۶٫ روابط عمومی ۷٫ انفورماتیک ۸٫ امور حقوقی در حال حاضر ۱۴ مرکز خدمات جامع شهری سلامت، ۵ مرکز خدمات جامع روستایی سلامت، ۲۹ پایگاه سلامت برونسپاری شده، یک پایگاه سلامت دولتی، ۱۴ خانه بهداشت، ۲ مرکز متدون تراپی و یک مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری در نقاط مختلف شهر و روستای این شهرستان تحت پوشش ستاد شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر ، خدمات بهداشتی درمانی را به مرم شریف و شهیدپرور شهرستان ارائه می دهند. پیشینه مدیریت شبکه سید کاظم قریشی: از سال ۱۳۶۶ تا تیر ماه ۱۳۷۲ دکتر مهدی ناطق پور: از تیر ماه ۱۳۷۲ تا خرداد ماه ۱۳۷۶ دکتر علیرضا صدرایی: از تیرماه ۱۳۷۲ تا اواخر سال ۱۳۸۳ دکتر سیدرضا حسینی سده : اواخر سال ۱۳۸۳ تا اوایل سال ۱۳۸۵ دکتر جمشید معتمد : سال ۱۳۸۵ تا آذر ماه ۱۳۹۲ دکتر محمدرضا سلمانی ندوشن: هم اکنون در تصدی پست مدیریت شبکه هستند.

گفتگو آنلاین

در حال حاضر امکان گفتگو آنلاین وجود ندارد. سوالات خود را برای ما بفرستید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم.

سوالات خود را برای ما ارسال کنید. ما به شما کمک خواهیم کرد.

برای ارسال دکمه Enter را فشار دهید.