مدیریت بحران

واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا

کارشناس : آقای مهندس چمنی

شرح وظایف:

طراحی، اجرا و ارزشیابی فعالیتهای ذیل با رویکرد مشارکت بین بخشی دربرگیرنده تمام مخاطرات و تمام جنبه های سلامت ، زیر نظر مدیر شبکه و با نظارت کمیته مدیریت و کاهش خطر بلایای ستاد شبکه:
قبل از وقوع بلایا:
• ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
• اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
• جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت محور کاهش خطر بلایا
• آگاه سازی عمومی برای راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا
• تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخشها
• ذخیره سازی لوازم و تجهیزات ارائه خدمات بهداشتی در فاز پاسخ
• استقرار فرایند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی
• اجرای برنامه های آموزش تخصصی برای کارکنان بهداشتی
• اجرای تمرینات آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی جامعه
در زمان وقوع بلایا:
• ارزیابی سریع آسیبها و نیازهای تسهیلات بهداشتی جامعه
• ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جامعه
• ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه هماهنگ و به موقع و موثر
• پایش و ارزشیابی اثر بخشی ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه
پس از وقوع بلایا:
• تدوین برنامه بازسازی تسهیلات بهداشتی
• بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه های بهداشتی آسیب دیده
• مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی و اجتماعی جامعه
• پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

گفتگو آنلاین

در حال حاضر امکان گفتگو آنلاین وجود ندارد. سوالات خود را برای ما بفرستید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم.

سوالات خود را برای ما ارسال کنید. ما به شما کمک خواهیم کرد.

برای ارسال دکمه Enter را فشار دهید.