امور داروئی

واحد امور داروئی

کارشناس مسئول: خانم دکتر مریم سروش

کارشناس: خانم پریسا برزنده

شرح وظایف:

 • تعیین و برآورد میزان نیاز دارویی و اقلام پزشکی وتکمیل صحیح وارسال به موقع فرمهای درخواست داروهای خاص به معاونت
 • نظارت بر نحوه نگهداری استاندارد داروها
 • نظارت بر تاریخ انقضاء اقلام انباروجابجایی اقلام به منظور پیشگیری از انقضاءتاریخ آنها
 • انجام انبار گردانی وتکمیل صحیح فرمهای مربوطه وارسال در زمان مقرر
 • تحویل گرفتن کلیه اقلام از انبارمعاونت در زمان مقرر
 • جمع آوری و تفکیک وارسال نسخ بیمه در فواصل مشخص با هدف به حداقل رساندن کسورات نسخ
 • نظارت وبررسی نسخ به منظور منطقی نمودن مصرف دارو
 • ارسال پیامهای دارویی در فواصل معین
 • بازدید از واحدهای تابعه وارسال گزارش بازدید
 • اجرای آیین نامه و بخشنامه ها و نظارت بر حسن اجرای چک لیست دارویی
 • خرید دارو وتوزیع آن ورسید کردن جهت حسابداری
 • انتقال شکایات از داروخانه های بخش خصوصی به معاونت غذا ودارو
 • شماره تماس: ۵۱۰۸۱۰۰۰ داخلی ۱۲۲
گفتگو آنلاین

در حال حاضر امکان گفتگو آنلاین وجود ندارد. سوالات خود را برای ما بفرستید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم.

سوالات خود را برای ما ارسال کنید. ما به شما کمک خواهیم کرد.

برای ارسال دکمه Enter را فشار دهید.