اداری

واحد امور اداری

شرح وظایف:

سرپرست امور اداری: آقای اسماعیلی پور

اجرای قوانین و آیین نامه های اداری و استخدامی و پیش بینی کادر مورد نیاز

ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور اداری در قالب پیشنهاد به کمیته تحول اداری شبکه

اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و تحول اداری

بکارگیری روشهای جدید فن آوری اطلاعات، بویژه سیستم اتوماسیون و نجات ۲

ارزشیابی کارکنان طبق دستورالعملهای موجود

تهیه و ارائه برنامه کاری همکاران امور اداری و نظارت بر اجرای آن

پیگیری و نظارت بر : برنامه آموزشی و بازآموری همکاران، امور رفاهی کارکنان، امور قراردادها، امور خرید کالا، امور نقلیه، امور خدمات، امور دبیرخانه

امور پرسنلی از جمله ترفیعات – نقل و انتقالات – بازنشستگی و …

حضور و غیاب پرسنلی

انجام سایر امور محوله بر اساس دستور مقام مافوق

کنترل چارت سازمانی شبکه

شماره تماس : ۵۶۳۷۳۰۱۱ – داخلی ۲۰۹

کارگزینی

مسئول کارگزینی: سیده معصومه حسینی

شرح وظایف:

تنظیم گزارش از اطلاعات پرسنل، تنظیم احکام پرسنل

انجام مکاتبات اداری اعم از گواهی اشتغال به کار، اعلام شروع بکار و صدور ابلاغ پرسنل

تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل

انجام اموور مربوط به پرسنل جدیدالاستخدام

انجام امور مربوط به انتقال و ماموریت پرسنل

انجام امور بازنشستگی

تمدید قرارداد پرسنل پیمانی

انجام امور مربوط به ارزشیابی پرسنل (رسمی و پیمانی) و تسویه حساب پرسنل قراردادی

بررس پرونده ها جهت طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل

انجام امور مربوط به پرسنل مشمول طرح

انجام اموری که از طرف سرپرست مربوطه ارجاع میگردد.

صدور گواهی انجام کار

صدور احکام پرسنلی (انتصاب، انتقال، ماموریت، مرخصی بدون حقوق و …)

امور رفاهی

مسئول رفاهی: خانم گلزار چگینی

شرح وظایف:

انجام امور مربوطه به بیمه تکمیلی پرسنلی

انجام امور مربوط به دریافت تسهیلات نقدی در قالب واخم (تسهیلات نقدی خرید خودرو، خرید کالا و قرض الحسنه بانک ملت)

دریافت چک یا حواله نقدی پرسنل از بانک و ارائه به همکاران

انجام امور مربوط به اماکن اقامتی و زیارتی در مشهد مقدس و شمال

انجام امور مربوط به تورهای سیاحتی و زیارتی یک روزه دانشگاه

انجام مکاتبات لازم به منظور کمک هزینه پرداخت جوایز شاگردان ممتاز پرسنل

انجام امور مربوط به تسهیلات بانکی ، رفاهی ، بیمه تکمیلی

انجام اموری که از طرف سرپرست مربوطه ارجاع میگردد.

کارگزینی

رابط آموزش ضمن خدمت:خانم سیده معصومه حسینی

شرح وظایف:

دریافت اطلاعات دقیق از سامانه آموزش کارکنان

ثبت اطلاعیه به کلیه پرسنل مراکز

اطلاعیه ثبت نام دوره های آموزشی به پرسنل ستادی و مراکز

رفع اشکال پرسنل در خصوص عضویت و موارد ثبت نام آزمونها

شماره تماس ۵۶۳۷۳۰۱۱ – داخلی ۲۲۰

امور کارگزینی

کارگزین: خانم فرزانه رمضانی

شرح وظایف:

تهیه خلاصه اطلاعات پرسنلی در خصوص : ارتقاء رتبه های شغلی ، اعمال مدرک تحصیلی ، تبدیل وضعیت ، ارتقاء رتبه های خبره وعالی

تهیه صورتجلسه در خصوص ارتقاء رتبه ها

تهیه نامه های مربوط به واحد کارگزینی به همراه اسکن ضمائم آن

تشکیل پرونده جهت افراد طرحی جدیدالورود و امور مربوط به نامه نگاری آن جهت شروع بکار

همکاری در رابطه با وورد اطلاعات مربوط به ارزشیابی پرسنل

و انجام اموری که از طرف سرپرست مربوطه ارجاع میگردد.

شماره تماس : ۵۶۳۷۳۰۱۱ – داخلی ۱۳۷

حضور و غیاب

مسئول: خانم شیرین میهن یار

شرح وظایف:

ارائه گزارش موارد مرخصی ، غیبت و کسر کار ساعت کار کرد کارکنان و تهیه گزارش حضور و غیاب کارکنان و ارائه به مدیریت جهت اعلام نظر

تهیه جدول مربوط به شیفت پرسنل موظف بر اسا تاریخ های ارائه شده توسط مسئولین

صدور کارت حضور و غیاب برای پرسنل مراکز و نظارت بر نحوه ثبت حضور و غیاب کارکنان و جلوگیری از تخلفات مربوطه

تهیه نرم افزار اعلام ذخیره مرخصی سالانه کارکنان

انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

شماره تماس : ۵۱۰۸۱ – داخلی ۲۰۶

دبیرخانه

مسئول: خانم فاطمه ذوالقدر

شرح وظایف:

دریافت نامه های اداری از کلیه ارگانها

ثبت تاریخ و شماره جهت مکاتبات اداری و پرینت آنها

تفکیک نامه های وارده و ارسال آن به واحد های مورد نظر

ثبت نامه های ارسالی، تهیه کپی مورد نیاز از نامه ها و تفکیک و پیگیری آنها و ذکر آدرس بر روی پاکت نامه

استفاده از اتوماسیون اداری جهت نامه های وارده و پیگیری مربوطه

پاسخگویی به ارباب رجوع و پیگیری نامه های ارسالی و اتوماسیونی از طریق تلفنی و یا حضوری

تحویل نامه های ارسالی به مراکز پس از تفکیک و کپی آنها به همراه پیوستها ی مورد نظر

ارجاع نامه های ارسالی اتوماسیونی با ثبت شماره

ثبت نامه های وارده بهداشت محیط و انجام اموری که از طرف سرپرست مربوطه ارجاع میگردد.

شماره تماس : ۵۶۳۷۳۰۱۱ – داخلی ۲۲۲

بایگانی

مسئول: خانم گلزار چگینی

شرح وظایف:

حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه

تحویل مرخصیهای واصله و ثبت و شماره پرونده

نامه هایی که از قسمت کارگزینی دریافت و سپس بایگانی می شود.

بایگانی کردن احکام پرسنلی واصله

بایگانی مرخصی ها در پرونده مختص به مرخصیهای پرسنل

برگ شماری پرونده های پرسنلی و انجام کارهای مربوط به انتقال پرونده با هماهنگی کارگزین

شماره تماس : ۵۶۳۷۳۰۱۱ – داخلی ۱۳۶

خدمات و نقلیه

مسئول خدمات: آقای ربیعی

مسئول نقلیه: آقای مفرح

شرح وظایف:

نظارت بر حسن فعالیت شرکت طرف قرارداد امور نظافتی و خداتی بویژه نحوه خدمت کارگران و ارائه گزارش ماهانه، سرکشی به واحدهای محیطی و نظارت بر حضور و غیاب پرسنل و ارائه گزارش مربوطه

نظارت بر حسن اجرای چک لیست فعالیت کارگران خدماتی، بررسی نیازهای تاسیساتی واحدهای ستادی و محیطی پیگیری امور مربوط به کاهش مصرف انرژی

تعیین محل کار خدمتگزاران

انجام خ دمات عمومی مربوط به ساختمان واحدهای ستادی و محیطی

تامین سوخت واحدهای تحت پوشش و انجام اموری که از طرف سرپرست مربوطه ارجاع میگردد.

برنامه ریزی بر انجام ماموریت رانندگان و نظارت بر حسن اجرای ماموریتهای روزانه پرسنل راننده

رسیدگی به تصادفات، تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات، تهیه بنزین و شماره گذاری اتومبیل ها

امور مربوط به آژانسهای در اختیار پرسنل ستادی و واحدها

امور مربوط به وسایل نقلیه دولیت در اختیار پرسنل

امور مربوط به فعالیتهای تاسیساتی و عمرانی ستاد و واحدها

امور مربوط به آب و برق و گاز و تلفن

شماره تماس : ۵۱۰۸۱ – داخلی ۱۲۴-۲۰۸

 

گفتگو آنلاین

در حال حاضر امکان گفتگو آنلاین وجود ندارد. سوالات خود را برای ما بفرستید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم.

سوالات خود را برای ما ارسال کنید. ما به شما کمک خواهیم کرد.

برای ارسال دکمه Enter را فشار دهید.