واحد آموزش و ارتقای سلامت

کارشناس مسئول: خانم زینب ایمانی

کارشناس: خانم خدیجه خانکی

شرح وظایف:

-اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از معاونت بهداشتی دانشگاه

– نیازسنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان

– طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در سطح شهرستان

– جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

– جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

– همکاری و مشارکت با صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در شهرستان

– مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت در تمامی سازمانهای حامی سلامت شهرستان

– ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه شبکه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

– مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت شهرستان

– ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت

– توانمندسازی کارشناسان ستادی (واحدهای فنی)، کارشناسان و مراقبین سلامت  واحدهای محیطی شبکه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

– ترویج سبک زندگی سالم در منطقه با استفاده از رویکردهای مناسب

-کمک به گسترش برنامه های سلامت در مدارس، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی با کمک الگوهای مناسبی چون بازاریابی اجتماعی

– همکاری باسایر واحدهای فنی شبکه در طراحی و اجرای مداخلات سلامت شهرستان

– برنامه ریزی بسیج های ارتباطی در سطح شهرستان

– حمایت از ایجاد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در منطقه

-مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

– همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی در انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید

– شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت

– جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار فعالیت های آموزش سلامت شهرستان

 

شماره تماس: ۵۱۰۸۱۰۰۰ داخلی ۲۱۹

 

گفتگو آنلاین

در حال حاضر امکان گفتگو آنلاین وجود ندارد. سوالات خود را برای ما بفرستید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم.

سوالات خود را برای ما ارسال کنید. ما به شما کمک خواهیم کرد.

برای ارسال دکمه Enter را فشار دهید.