واحد آموزش بهداشت و جلب مشارکت های مردمی

واحد آموزش بهداشت و جلب مشارکت های مردمی

کارشناس مسئول : خانم زینب ایمانی

کارشناسان واحد: خدیجه خانکی و کبرا قلیزاده

شرح وظایف واحد آموزش بهداشت:  

 • اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه
 • برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان
 • طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و و سایر شواهد در شهرستان
 • ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان
 • اجرای برنامه ملی خود مراقبتی
 • ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت شهرستان
 • مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان
 • توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
 • مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهایدولتی و غیردولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
 • مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در شهرستان
 • مشارکت در گسترش برنامه های خود مراقبتی سازمانی در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی
 • جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت واحدهای تابعه و ارسال به معاونت بهداشت
 • آموزش های درون بخش وبرون بخش
 • طراحی رسانه های آموزشیبرای کلیه مناسبتهای بهداشتی سال و نظارت بر توزیع رسانه ها
 • ارزیابی رسانه های تولید شدهتوسط مردم سطح شهرستان و تکمیل فرمهای نظرسنجی توسط واحد و برگزاری کمیته فنی.
 • بازدیدفصلی از کلیه واحدهای تابعه شهرستان.
 • ارائه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای مرکز بهداشت و سایر سازمانها
 • مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت
 • توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
 • شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه
 • همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه ها برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی معرفی رویکردها و برنامه های جدید به آنها در دوره های کارآموزی و کارورزی
 • همکاری با دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی جهت تکمیل پایان نامه ها در تمام مقاطع تحصیلی
 • برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای طرح تهیه و توزیع رسانه های آموزشی بر اساس  برنامه های واحد
 • هماهنگی با واحد های بهداشتی در حسن اجرای جلسات وکارگاههای آموزشی وطراحی بسیج اطلاع رسانی

 

واحد جلب مشارکت های مردمی :

 • بررسی و برنامه ریزی برای اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه و اجرای خط مشی ها در قالب سیاست های وزارت بهداشت
 • هماهنگی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در اجرای طرح ها و برنامه های مورد نیاز در زمینه مربوطه
 • شرکت در شورای بهداشتی معاونت بهداشت در ارتباط با جلب مشارکت جامعه برای ارتقای سطح سلامت جامعه
 • جمع آوری گزارش فعالیت های جلب مشارکت جامعه در سطح شهرستان و ارسال به موقع آن به معاونت بهداشت
 • هماهنگی با سایر سازمانها و ادارات- نهاد ها به منظور برنامه ریزی در پیشبرد اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه
 • هماهنگی با سایر سازمانها و ادارات- نهاد ها به منظور برنامه ریزی در پیشبرد اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه
 • تشکیل جلسات آموزشی در زمینه پیشبرد اهداف برنامه و فرم های جلب مشارکت جامعه
 • نظارت و برنامه ریزی جهت هر چه بهتر نمودن برنامه جلب مشارکت مردم
 • تعیین چهار چوب آموزشی ویژه داوطلبین سلامت براساس برنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت- برنامه ریزی و برگزاری جلسات آموزشی کارشناسان ستاد شبکه بهداشت باهدف کسب مهارتو ارتقا شغلی برای جلب مشارکت مردم
 • هماهنگی و برنامه ریزی در جهت ایجاد هر چه بیشتر انگیزه در داوطلبان بهداشت و شناسایی داوطلبین بهداشتی به مردم و مسئولین
 • نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بهداشتی در ارتباط با جلب مشارکت جامعه واحد های بهداشتی
 • برقراری ارتباط موردی با مردم و جمعیت تحت پوشش واحد های بهداشتی به لحاظ بررسی عملکرد خدمات
 • نظارت بربرنامه داوطلبان سلامت در مراکز و پایگاه ها و مراکز بهداشتی شهری و روستایی
 • هماهنگی با واحد های ستادی در خصوص برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی جهت مربیان و داوطلبان سلامت
 • برگزاری دوره های آموزشی جهت مربیان و داوطلبان سلامت
 • برگزاری کارگاه آموزشی به روش نوین ومشارکتی
 • بزرگداشت روز جهانی داوطلب (۱۴آذر) و تقدیر از داوطلبان سلامت و مربیان فعال با اهدای جوائز و لوح
 • برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی جهت داوطلبان سلامت
 • هماهنگی با ادارات وبرگزاری کلاس جهت داوطلبان متخصص ادارات
 • تهیه آمار وارسال گزارشات فعالیت های انجام شده به معاونت بهداشت

 

شماره تماس واحد : ۵۱۰۸۱۲۱۹ و ۵۱۰۸۱۱۲۶

 

 

 

گفتگو آنلاین

در حال حاضر امکان گفتگو آنلاین وجود ندارد. سوالات خود را برای ما بفرستید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم.

سوالات خود را برای ما ارسال کنید. ما به شما کمک خواهیم کرد.

برای ارسال دکمه Enter را فشار دهید.