آمار

واحدآمار و مدارک پزشکی

کارشناس مسئول: خانم لیلا اسدی منش

شرح وظایف:
تحویل نسخ و آمار ریالی از مراکز تابعه سه روز در ماه؛ دوم ، سوم و چهارم هر ماه
بررسی اولیه نسخ و درآمد ریالی از لحاظ صحت کمی اطلاعات ثبتی در فرم آماری و نسخ تحویلی و نیز بررسی کیفی نسخ در حضور پرسنل پذیرش مرکز
بررسی نسخ پزشکان ، دندانپزشکان ، ماماها ،داروخانه و آزمایشگاه با توجه به استانداردهای مورد نظر سازمانهای بیمه طرف قرارداد
ثبت مبلغ کل نسخ دارویی در فایل اکسل به منظور محاسبه سهم سازمان نسخ بیمه ای داروخانه مراکز
تنظیم صورت حساب های نسخ بیمه سازمانهای طرف قرارداد
ارسال و تحویل نسخ بیمه ای واحدهای ارائه دهنده خدمت (آزمایشگاه ، داروخانه و پزشک) با توجه به زمان بندی سازمانهای طرف قرارداد به صورت مجزا
آموزش پزشکان ، دندانپزشکان ، داروسازها و ماماهای جدیدالاستخدام در خصوص نحوه صحیح نسخه نویسی به منظور کاهش کسورات نسخ بیمه ای
بررسی نسخ و درآمد بیمه روستایی
ارسال و تحویل نسخ بیمه روستایی به سازمان بیمه سلامت
بررسی صحت درآمد نقدی مراکز با توجه به z2 صندوق
ثبت درآمد نقدی و غیر نقدی مراکز در رایانه واحد
تامین نیروی پذیرش مراکز
بررسی مشکلات پرسنل پذیرش و رفع آن با توجه به اختیارات و محدودیت ها
تنظیم شیفت کاری پرسنل پذیرش مرکز شبانه روزی چهاردانگه
تهیه و تنظیم و ارسال آمار مربوط به معاونت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
تهیه و تنظیم تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی و ارسال به مراکز و پیگیری صحت اجرای آن
تهیه وارایه درآمد بصورت ماهانه یا فصلی به واحدهای ستادی شامل واحد دارویی ، بهداشت دهان و دندان و امور آزمایشگاه ها
ارایه درآمد ماهانه نسخ بیمه به واحد حسابداری شبکه
انجام امور مربوط به تعاونی اعتبار دانشگاه

شماره تماس: ۵۱۰۸۱۰۰۰ داخلی ۲۴۲

گفتگو آنلاین

در حال حاضر امکان گفتگو آنلاین وجود ندارد. سوالات خود را برای ما بفرستید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم.

سوالات خود را برای ما ارسال کنید. ما به شما کمک خواهیم کرد.

برای ارسال دکمه Enter را فشار دهید.